Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 5 im. I Armii Wojska Polskiego, 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Sadowa 5/7, tel. (042) 211 11 97 adres e mail:sekretariat@sp5.konstantynow.pl
  2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez e-mail: iod@sp5.konstantynow.pl.
  3. Dane będą udostępniane Firmie Handlowo-Usługowej „WIKOM” Wioletta Buda, adres: 92-003 Łódź ul. Zbocze 4/3 oraz Firma „MAKOLAB” S.A., 93-430 Łódź, ul. Demokratyczna 46, które gromadzą numery IP komputerów w logach dostępowych ze strony bip.sp5konstantynow.wikom.pl. Gromadzone dane są wyłącznie wykorzystywane w celach administracyjnych i przy analizach statystycznych użytkowników. Podstawa prawna i cel przetwarzania wyżej wymienionych danych wynika z artykułu 6 ust. 1 pkt. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, zgodnie z którym przetwarzanie danych usługobiorcy – osoby korzystającej z usługi świadczonej drogą elektroniczną – jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze a wynikającego bezpośrednio z art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.  ochronie danych,
  4. Zebrane dane w szczególnych okolicznościach mogą być udostępnione wyłącznie organom państwa uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
  5. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania i będą zbierane przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące, o ile to będzie technicznie możliwe. Następnie zostaną zniszczone.
  6. Osoba, której dane Administrator pozyskał ma prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania,
  3. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
  5. wniesienia sprzeciwu do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00 w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie jej danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  1. Udostępnienie danych w postaci adresu IP jest obligatoryjne i wynika bezpośrednio z ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  2. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
  3. Klauzula informacyjna - Blok Serwis.

 

Zapoznałem/zapoznałam się