Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 5 im. I Armii Wojska Polskiego, 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Sadowa 5/7, tel. (042) 211 11 97 adres e mail:sekretariat@sp5.konstantynow.pl
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez e-mail: iod@sp5.konstantynow.pl.
 3. Dane będą udostępniane Firmie Handlowo-Usługowej „WIKOM” Wioletta Buda, adres: 92-003 Łódź ul. Zbocze 4/3 oraz Firma „MAKOLAB” S.A., 93-430 Łódź, ul. Demokratyczna 46, które gromadzą numery IP komputerów w logach dostępowych ze strony bip.sp5konstantynow.wikom.pl. Gromadzone dane są wyłącznie wykorzystywane w celach administracyjnych i przy analizach statystycznych użytkowników. Podstawa prawna i cel przetwarzania wyżej wymienionych danych wynika z artykułu 6 ust. 1 pkt. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, zgodnie z którym przetwarzanie danych usługobiorcy – osoby korzystającej z usługi świadczonej drogą elektroniczną – jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze a wynikającego bezpośrednio z art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.  ochronie danych,
 4. Zebrane dane w szczególnych okolicznościach mogą być udostępnione wyłącznie organom państwa uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 5. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania i będą zbierane przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące, o ile to będzie technicznie możliwe. Następnie zostaną zniszczone.
 6. Osoba, której dane Administrator pozyskał ma prawo do:
 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. ich sprostowania,
 3. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
 5. wniesienia sprzeciwu do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00 w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie jej danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 1. Udostępnienie danych w postaci adresu IP jest obligatoryjne i wynika bezpośrednio z ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
 3. Klauzula informacyjna - Blok Serwis.

 

Zapoznałem/zapoznałam się