Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Lider Samorządu Uczniowskiego

Ze względu na pandemię i związaną z nią nauką zdalną, termin konkursu został przedłużony do grudnia 2021 roku

Regulamin projektu:
 1. Celem konkursu jest przygotowanie dzieci i młodzieży do czynnego udziału w życiu publicznym, pracy w samorządzie uczniowskim, poszerzenie wiedzy o prawach człowieka i obywatela, współodpowiedzialność za szkołę i środowisko. Zachęcenie do aktywnego działania, realizacji projektów, debat oraz krzewienia samorządności wśród uczniów.
 2. Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1” do „10”. Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu „Lider samorządu uczniowskiego” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za 11 zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Zadania konkursu: „Lider samorządu uczniowskiego”

 1. Przeprowadzenie konkursu na najbardziej lubianego, wymagającego… nauczyciela. Głosowanie może się odbyć, np. poprzez wypełnienie anonimowych ankiet przygotowanych przez samorząd uczniowski. Ankiety można wrzucać do urny wystawionej na głównych holu szkoły. Wyniki powinny być ogłoszone uroczyście, np. na apelu, w gazetce szkolnej lub poprzez szkolny radiowęzeł. Ocena na podstawie informacji/prac plastycznych/zdjęć przesłanej do jury konkursu.
 2. Przeprowadzenie szkolnej ankiety uczniowskiej na temat: Co Ci się w naszej szkole podoba, co oceniasz negatywnie, jakie zmiany wprowadziłbyś/wprowadziłabyś? Jak oceniasz swoje relacje z kolegami ze szkoły, co jest w porządku, a co wymaga poprawy?
 3. Przygotowanie szkolnej gazetki. Ocena na podstawie prac przesłanych do jury konkursu.
 4. Przygotowanie akcji charytatywnej w dowolnej formie i na wybrany przez samorząd uczniowski cel, np. przygotowanie paczek świątecznych dla najuboższych, zorganizowanie zbiórki ubrań, zabawek dla miejscowego domu dziecka. Ocena na podstawie informacji/prac plastycznych/zdjęć przesłanej do jury konkursu.
 5. Jak oceniasz pracę samorządu uczniowskiego w swojej szkole oraz czym powinien się zająć? Ocena na podstawie ankiet przesłanych do jury konkursu.
 6. Zorganizowanie ogólnoszkolnej debaty na temat „Tytoń, narkotyki, dopalacze, alkohol – jak się przed tym bronić”. Ocena na podstawie informacji/prac plastycznych przesłanej do jury konkursu.
 7. Zorganizowanie ogólnoszkolnej debaty na temat „Przemoc i agresja w szkole i jej okolicy – jak się przed tym bronić”.
 8. Zorganizowanie w szkole cyklicznych wieczorków poetyckich, teatralnych, tematycznych, kół dyskusyjnych, zainteresowań… Ocena na podstawie informacji/zdjęć przesłanych do jury konkursu.
 9. Przeprowadzenie dnia talentu w szkole. W tym dniu, na zorganizowanej przez samorząd uczniowski uroczystości, uczniowie będą mogli zaprezentować swoje talenty, np. muzyczne, taneczne, gimnastyczne, plastyczne, fotograficzne… Nagrodą może być dzień wolny od pytania dla całej klasy, której przedstawiciele zajmą pierwsze trzy miejsca. Ocena na podstawie wyników/prac plastycznych/zdjęć przesłanych do jury konkursu.
 10. Zorganizowanie w ramach ogólnoszkolnego dnia sportu międzyklasowych rozgrywek sportowych, w kilku wybranych dyscyplinach. Ocena na podstawie wyników przesłanych do jury konkursu.
 11. Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Lider samorządu uczniowskiego”, który w okresie od 16.01.2020 r. do 23.03.2020 r., przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie (zadanie obowiązkowe).