KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Kalendarium

  1. Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

1 września 2020 (wtorek)

2.

DEN-dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

14 października 2020 (środa)

3.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2020

4.

Ferie zimowe

01-12 lutego 2021

5.

Wiosenna przerwa świąteczna

01- 06 kwietnia 2021

6.

Egzamin ósmoklasisty

25, 26, 27 maja 2021 
termin dodatkowy 16, 17, 18 czerwca 2021 

7.

Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

25 czerwca 2021 

8.

Ferie letnie

26 czerwca - 31 sierpnia 2021

  1. Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych 

Lp.

Data

Dzień tygodnia

1

22 grudnia 2020

wtorek

2

4, 5 stycznia 2021

poniedziałek, wtorek

3

1 czerwca 2021

wtorek

4

4 czerwca 2021

piątek

3 dni przeznaczone są przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty

  1. Terminy klasyfikacji

I półrocze

do 21 grudnia 2020 (poniedziałek)

Przekazanie uczniom i ich rodzicom informacji o zagrożeniach oceną niedostateczną za I półrocze roku szkolnego 2020/2021

Do 19 stycznia 2021 (wtorek)

Przekazanie informacji uczniom i ich rodzicom o przewidywanych ocenach  śródrocznych w  roku szkolnego 2020/2021

22 stycznia.2021 (piątek)

Wystawienie ocen za I półrocze roku szkolnego 2020/2021

29 stycznia 2021 (piątek)

Zakończenie I półrocza

26 stycznia 2021 (wtorek)

Klasyfikacja uczniów za I półrocze

II półrocze

do 21 maja 2021 (piątek)

Przekazanie uczniom i ich rodzicom informacji o zagrożeniach roczną oceną niedostateczną

do 14 czerwca 2021
(poniedziałek)

Przekazanie informacji uczniom i ich rodzicom o przewidywanych ocenach  rocznych w  roku szkolnego 2020/2021

17 czerwca 2021(czwartek)

Wystawienie ocen za II półrocze roku szkolnego 2020/2021

21 czerwca 2021 (poniedziałek)

Klasyfikacja uczniów za rok szkolny 2020/2021

29 czerwca 2021 (wtorek)

Rada podsumowująca

 

  1. Spotkania z rodzicami (zebrania)

 

Zebrania z rodzicami godz. 17.30

7 września 2020 (poniedziałek)

Zebranie z rodzicami klasy I-IV+ oddziały przedszkolne

8 września 2020 (wtorek)

Zebranie z rodzicami klasy V-VIII

27 stycznia 2021 (środa)

Zebranie z rodzicami klasy I-IV+ oddziały przedszkolne V

28 stycznia 2021 (czwartek)

Zebranie z rodzicami klasy V-VIII

19 maja 2021 (środa)

Zebranie z rodzicami klasy I-IV+ oddziały przedszkolne

20 maja 2021 (czwartek)

Zebranie z rodzicami klasy V-VIII

  1. Terminy konsultacji – pierwsza środa miesiąca godz. 17.30 

7 października 2020

4 listopada 2020 

16 grudnia 2020

3 marca 2021

14 kwietnia 2021

2 czerwca 2021